de KRUIKENZANGERS

Disclaimer

Aansprakelijkheid
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en
de daarin opgenomen gegevens, kan de Kruikenzangers niet instaan voor de volledigheid, juistheid
of voortdurende actualiteit van de gegevens. De Kruikenzangers aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig
opzicht verband houdt met het gebruik of (on)bereikbaarheid van de site.

Copyright
De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, foto's, geluiden, teksten en combinaties
daarvan zijn beschermd door auteursrechten. Deze rechten berusten bij de Kruikenzangers.
Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de Kruikenzangers is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Merken
Alle beeldmerken op deze site zijn eigendom van de Kruikenzangers, met uitzondering van het logo van de gemeente Tilburg.
Zonder schriftelijke toestemming van de Kruikenzangers is het niet toegestaan gebruik te maken van deze beeldmerken.

Informatie van derden
De op deze site geplaatste informatie die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening
weer van de betreffende inzender. De Kruikenzangers is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor
de inhoud hiervan, noch voor de toegang tot of de informatie op enige site die is gelinkt van of naar deze site.

Privacy
Bij elk bezoek aan deze internetsite herkent de webserver automatisch ip-adressen.
Bij een bezoek aan deze internetsite bewaren wij:
 • uw e-mailadres als u een contactformulier verstuurt;
 • de domeinnaam van andere internetsites die u geraadpleegd hebt om naar deze internetsite te gaan;
 • alle informatie met betrekking tot de pagina\'s die u op deze internetsite geraadpleegd hebt.

Deze informatie wordt gebruikt:
 • om de inhoud van deze internetsite te verbeteren;
 • het aantal bezoeken op deze internetsite te kunnen vaststellen.
De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Cookies
Op deze internetsite gebruiken we mogelijk cookies.
Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een webserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert.
Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek.